กำหนดการประชุมผู้ปกครองฯ 2/2566

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

👉 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
👉 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ระดับชั้น ม.2 และ ม.5
👉 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4