แนวปฏิบัติการสอบ สอวน. วันที่ 27 สิงหาคม 2566

แนวปฏิบัติของสนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์

  1. ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าสนามสอบ
  2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องใส่ต้องหน้ากากอนามัยตลอดการสอบ

หมายเหตุ โรงเรียนจัดหาร้านค้ามาจำหน่ายในโรงอาหาร

หากมีปัญหา/สอบถามเพิ่มเติม ที่ห้องกรรมการกลาง อาคาร 1 ชั้น 2 หรือโทร 0970245444 ครูมานพ ทองเกษม ผู้ประสานงาน