ให้กำลังใจนักเรียนแลกเปลี่ยน

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ดร.จงกล เดชปั้น พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน วาย.เอฟ.ยู YFU รุ่น 26 ที่กำลังจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ดังนี้

  1. นางสาวณจินตภัทร์ วัฒนสิริสุข ม.5/14 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  2. นางสาวมิ่งขวัญ วิริยะ ม.5/14 ประเทศเบลเยี่ยม
  3. นางสาวกันต์ณนิตย์ ชีวินโชติมา ประเทศแคนาดา (ปัจจุบันศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)