รางวัลรองชนะเลิศ ออกแบบแอปพลิเคชันของจุฬาฯ

ร่วมแสดงความยินดีกับลูกม่วง-ขาว ทีม “PAD” ได้รางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากการแข่งขันสร้างซอฟแวร์ ในโครงการ Chula Smart Campus โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกในทีม ได้แก่
– นายปัณณวัชร์ เชเดช ชั้น ม.6/13
– นางสาวอัครฎา เอมสรรค์ ชั้น ม.6/13
– นางสาวดวงใจ พิลึก ชั้น ม.6/13

สร้างผลงานการออกแบบแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า คุณภาพอากาศ แคปเปญเพื่อสิ่งแวดล้อม / SOS และ Router Positioning เพื่อตอบสนองนโยบายเมืองอัจฉริยะได้ในอนาคต