รองชนะเลิศ สงครามปัญญา ครั้งที่ 5 สาขากฏหมายฯ

🎉🎉🎉 นายณัชศภัทร ศรีเพ็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
👉 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ(ภาคเหนือ)
🇹🇭จากการสอบแข่งขันสงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 5 สาขาวิชา กฎหมายและการเมือง จัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่