ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ ปีการศึกษา 2565

สาขาคณิตศาสตร์
ด.ญ.กรวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ์ ม.3/1

สาขาคอมพิวเตอร์
นายบุณวรัตถ์ ประสารพันธุ์ ม.5/2
นายนายสิรณัฏฐ์ สิงหทัศน์ ม.5/1

สาขาเคมี
นายพันธ์ธีรา ตรัยรัตนเมธี ม.5/2

สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น
ด.ญ.ช่อชมพู อุ่ยเจริญศักดิ์ ม.3/1

สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย
นายธนโชติ กฤตังกูร ม.4/1