การจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566

 

หมายเหตุ : 

  • รายชื่อและห้องอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีนักเรียนสละสิทธิ์เพิ่มเติม

  • เลขประจำตัวนักเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่เป็นนักเรียนใหม่ จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง