ปัจฉิม ม.6 ปี 2565

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. โรงเรียนนครสวรรค์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประปีการศึกษา 2565 มี ตร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนประธาน ในพิธี โดยมี นางธิชาพร ยอตกัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุม โรงเรียนนครสวรรค์