รายละเอียดการจัดกลุ่มมอบตัว ม.1 และ ม.4 วันที่ 1-2 เมษายน 2566

อ่านประกาศและตรวจสอบรายชื่อการมอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566

อ่านประกาศและตรวจสอบรายชื่อการมอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566

หมายเหตุ :

  • ขอให้นักเรียนตรวจสอบกลุ่มการมอบตัวของตนเองมาล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วและความเป็นระเบียบในวันมอบตัว
  • การจัดกลุ่มสำหรับการมอบตัว ยังมิใช่การจัดห้องเรียน การจัดห้องเรียนจะประกาศหลังจากการมอบตัวทุกโครงการเสร็จสิ้น
  • การมอบตัววันที่ 2 เมษายน 2566 สำหรับนักเรียน ม.3 เดิม ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้า และนักเรียนที่เรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ครั้งที่ 3 เท่านั้น