เรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

อ่านประกาศและดูรายชื่อ

ขั้นตอนที่ 1 : ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2566 : 4,325 บาท

 • 1.1 โอนเงิน 4,325 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนนครสวรรค์ หมายเลขบัญชี 642-6-00021-3
 • 1.2 เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เพื่อนำไปอัพโหลดในระบบ

ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกข้อมูลการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์

 • 2.1 เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล >> คลิกที่นี่ (เริ่มกรอกข้อมูลได้ วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น.)
 • 2.2 อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเข้าไปในระบบ และกดยืนยันการบันทึกข้อมูล
 • 2.3 เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว (แบบ นว.01 – นว.05) ได้ แล้วนำมาพิมพ์ลงในกระดาษ A4
 • หมายเหตุ : หมดเขตการบันทึกข้อมูล วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 16:30 น.

ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมเอกสารหลักฐาน

 • 3.1 เตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้เรียบร้อยตามที่กำหนดในเอกสารการมอบตัว
 • 3.2 ลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
 • 3.3 หากเอกสารใดมีช่องให้ติดรูปถ่าย ให้ติดให้เรียบร้อย (ภาพถ่ายผู้ปกครอง สามารถใช้ภาพถ่ายชุดสุภาพ-พื้นหลังทั่วไปได้)

ขั้นตอนที่ 4 : นำเอกสารทั้งหมดมาส่งในวันมอบตัว ที่โรงเรียน

 • นำเอกสารการมอบตัว (แบบ นว.01 – นว.05) และหลักฐานทั้งหมด มาส่งที่โรงเรียน ในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น.
 • แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม

หากพบปัญหาการรายงานตัว-มอบตัว สอบถามได้ที่ LINE ID : nsscline