โครงการสอนปรับพื้นฐาน ม.1 ปี 2566

คำชี้แจง : เมื่อชำระเงินแล้วจึงกรอกเอกสารสมัครและแนบหลักฐานการโอนเงิน

  1. ผู้สมัครเรียนต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น
  2. โอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่  บัญชี โรงเรียนนครสวรรค์ (การสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา) ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 642-0-31654-5
  3. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาละ ๕๐๐ บาท
  4. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.
  5. นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน และกลุ่มเรียนได้ตามความสมัครใจ (ตารางปฏิทินช่วงเวลาเรียน)
  6. นักเรียนหนึ่งคน สามารถลงทะเบียนได้เพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้น
  7. รับจำกัดกลุ่มเรียนละ 40 คน ต่อวิชา/กลุ่ม หากมีผู้สมัครเลือกกลุ่มเต็มจำนวนแล้ว ระบบจะขึ้นมาว่า เต็มแล้ว ให้นักเรียนเลือกกลุ่มอื่น
  8. กรณีนักเรียนชำระเงิน และยืนยันการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การโอนเงินคืน และการเปลี่ยนกลุ่มเรียน ทุกกรณี
  9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนได้วันที่ 4 เม.ย. 2566  ที่หน้าเพจ/เว็บไซต์ของโรงเรียน

อ่านรายละเอียดโครงการ … คลิกที่นี่

ลงทะเบียนเรียน … คลิกที่นี่

 

ช่องทางตรวจสอบการลงทะเบียน ปรับพื้นฐาน ม.1 ปีการศึกษา 2566

กลุ่ม (A) : https://bit.ly/regisDt2566_planA
กลุ่ม (B) : https://bit.ly/regisDt2566_planB
กลุ่ม (C) : https://bit.ly/regisDt2566_planC
กลุ่ม (D) : https://bit.ly/regisDt2566_planD
กลุ่ม (E) : https://bit.ly/regisDt2566_planE

หมายเหตุ : ระบบอัพเดทข้อมูลทุก 5 นาที