เรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

อ่านประกาศและดูรายชื่อ

เริ่มรายงานตัวได้ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น.

ขั้นตอนที่ 1 : ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2566 : 4,325 บาท

  • 1.1 โอนเงิน 4,325 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนนครสวรรค์ หมายเลขบัญชี 642-6-00021-3
  • 1.2 เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เพื่อนำไปอัพโหลดในระบบ

ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกข้อมูลการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์

  • 2.1 เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล >> คลิกที่นี่ (ใช้เลขประชาชน และเบอร์โทรเดียวกับที่สมัครสอบในการล็อกอิน)
  • 2.2 อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเข้าไปในระบบ และกดยืนยันการบันทึกข้อมูล
  • 2.3 เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว (แบบ นว.01 – นว.05) ได้ แล้วนำมาพิมพ์ลงในกระดาษ A4
  • หมายเหตุ : หมดเขตการบันทึกข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16:30 น.

ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมเอกสารหลักฐาน

  • 3.1 เตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้เรียบร้อยตามที่กำหนดในเอกสารการมอบตัว
  • 3.2 ลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
  • 3.3 หากเอกสารใดมีช่องให้ติดรูปถ่าย ให้ติดให้เรียบร้อย (ภาพถ่ายผู้ปกครอง สามารถใช้ภาพถ่ายชุดสุภาพ-พื้นหลังทั่วไปได้)

ขั้นตอนที่ 4 : นำเอกสารทั้งหมดมาส่งในวันมอบตัว ที่โรงเรียน

หากพบปัญหาการรายงานตัว-มอบตัว สอบถามได้ที่ LINE ID : nsscline