ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนที่ 1 : ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2566 : 4,325 บาท

 • 1.1 ดาวน์โหลด QR Code / ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2566 >> คลิกที่นี่
 • 1.2 ชำระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น KrungThai NEXT หรือชำระผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
 • 1.3 เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เพื่อนำไปอัพโหลดในระบบ

ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกข้อมูลการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์

 • 2.1 เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล >> คลิกที่นี่ (ใช้เลขประชาชน และเบอร์โทรเดียวกับที่สมัครสอบในการล็อกอิน)
 • 2.2 อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเข้าไปในระบบ และกดยืนยันการบันทึกข้อมูล
 • 2.3 เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว (แบบ นว.01 – นว.05) ได้ แล้วนำมาพิมพ์ลงในกระดาษ A4
 • หมายเหตุ : หมดเขตการบันทึกข้อมูล วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 16:30 น.

ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมเอกสารหลักฐาน

 • 3.1 เตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้เรียบร้อยตามที่กำหนดในเอกสารการมอบตัว
 • 3.2 ลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
 • 3.3 หากเอกสารใดมีช่องให้ติดรูปถ่าย ให้ติดให้เรียบร้อย (ภาพถ่ายผู้ปกครอง สามารถใช้ภาพถ่ายชุดสุภาพ-พื้นหลังทั่วไปได้)

ขั้นตอนที่ 4 : นำเอกสารทั้งหมดมาส่งในวันมอบตัว ที่โรงเรียน

หากพบปัญหาการรายงานตัว-มอบตัว สอบถามได้ที่ LINE ID : nsscline

 • หากโรงเรียนเดิมยังไม่สามารถออกใบ ปพ.1 ฉบับจริงได้ ให้นักเรียนใช้ใบรับรองที่ใช้ตอนสมัครสอบมาแทนได้ หากได้ฉบับจริงจึงนำมาส่งเพิ่มเติมที่ห้องทะเบียน
 • ใบแสดงหมู่เลือดสามารถใช้ผลการตรวจหมู่เลือดจาก รพ.รัฐ รพ.เอกชน หรือห้องแล็บเอกชน หรือเอกสารอื่นๆ ที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน (ที่ระบุหมู่เลือด) หรือ สมุดบันทึกสุขภาพ (เล่มสีชมพู) แทนได้