รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567


ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการรับสมัครนักเรียนด้วยระบบออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : สมัครสอบคัดเลือกได้ผ่านช่องทางใด ? รับใบสมัครที่ไหน ?
ตอบ : ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น ไม่มีการรับสมัครที่โรงเรียน

ถาม : เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครมีอะไรบ้าง ? ส่งเอกสารได้ที่ไหน ?
ตอบ : สามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ ได้จากระเบียบการของแผนการเรียนที่เลือกสมัคร โดยจะส่งเอกสารผ่านการแสกนหรือถ่ายรูปเป็นไฟล์รูปภาพ JPG, PNG หรือไฟล์เอกสาร PDF

ถาม : สมัครสอบรอบห้องเรียนพิเศษแล้ว สมัครสอบรอบห้องเรียนทั่วไปได้อีกหรือไม่ ?

ตอบ : ได้

ถาม : สมัคร ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษแล้ว สามารถสมัครสอบประเภทห้องเรียนปกติด้วยได้หรือไม่ ?

ตอบ : การสมัคร ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ จะได้รับสิทธิ์การสมัครประเภทห้องเรียนปกติด้วยอัตโนมัติ หากไม่ผ่านการคัดเลือกด้านความสามารถพิเศษ ยังสามารถใช้สิทธิ์การสอบปกติได้

ถาม : ทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนครสวรรค์ สามารถสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ได้หรือไม่ ?

ตอบ : ได้ เป็นประเภทนักเรียนทั่วไป

ถาม : การแบ่งเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนครสวรรค์ แบ่งอย่างไร ? ทำไมบางตำบลเดียวกัน มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตฯ แต่บางหมู่บ้านไม่อยู่ในเขตฯ

ตอบ : โรงเรียนนครสวรรค์ใช้เขตพื้นที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นเขตพื้นที่บริการ ซึ่งเป็นการกำหนดโดยเทศบาลนครนครสวรรค์

ถาม : ทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนครสวรรค์ แต่เรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ สามารถสมัครเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้หรือไม่ ?

ตอบ : ได้

ถาม : แต่ละแผนการเรียนรับนักเรียนกี่คน ?

ตอบ : ตรวจสอบได้จาก แผนการรับนักเรียน และการจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 >> คลิกที่นี่

ถาม : การสมัครสอบคัดเลือก มีค่าใช้จ่ายไหม ?
ตอบ : สามารถสมัครเพื่อสอบคัดเลือกได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ถาม : แต่ละแผนการเรียนมีค่าใช้จ่ายและเก็บเงินบำรุงการศึกษาอย่างไร ?
ตอบ : สามารถตรวจสอบรายการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้จากประกาศการรับสมัครของแต่ละแผนการเรียน

ถาม : แต่ละแผนการเรียน สอบวิชาอะไรบ้าง ใช้สัดส่วนคะแนนเท่าไร ?
ตอบ : สามารถตรวจสอบได้จากประกาศการรับสมัครของแต่ละแผนการเรียน

ถาม : โรงเรียนนครสวรรค์ มีหอพักสำหรับนักเรียนหรือไม่ ?
ตอบ : ไม่มี

ถาม : เลือกระดับชั้นตอนสมัครผิด แก้ไขอย่างไร ?
ตอบ : ติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง LINE เพื่อทำการแก้ไข

‼️ สมัครแล้ว อย่าลืม ‼️ ตรวจสอบสถานะของการสมัครว่าสมบูรณ์หรือไม่ โดยการเข้าไปที่เมนู เข้าสู่ระบบ ของระบบการรับสมัคร หากไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้ทำการอัปโหลดเอกสารหลักฐานใหม่ ตามคำแนะนำให้ถูกต้อง