มอบรางวัลโครงงานจากค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ของจุฬาฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ(คณิตศาสตร์) ในค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

รับโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทย์-คณิต จาก สสวท.

19 พ.ย. 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ โดยผู้อำนวยการพันศักดิ์ ศรีทอง เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จัดโดย TEDET สสวท.และธนาคารออมสิน

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน 2560 ระดับจังหวัด

16 พ.ย. 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ จัดงานและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ นายอภิวัฒน์ พุ่มซ่อนกลิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รับมอบของที่ระลึกจากอินโดนีเซีย

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน SMA Negeri 3 Malang ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนนครสวรรค์ มอบของที่ระลึกเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของอินโดนีเซียให้กับโรงเรียนนครสวรรค์ โดยผู้อำนวยการพันศักดิ์ ศรีทอง ได้มอบหุ่นสิงโตเป็นของที่ระลึกจากโรงเรียนนครสวรรค์ให้กับคณะครูจาก SMA Negeri 3 Malang เช่นกัน

ผู้อำนวยการฯ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ มอบทุนทรัพย์ให้กับนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนตะคร้อพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จำนวนเงิน 20,000 บาท

มอบรางวัลประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชนโลก

โรงเรียนนครสวรรค์มอบรางวัลให้กับ นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ นักเรียนชั้น ม.3/2 ที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชนโลก รายการ World Competition for Children’s Drawing 2017 ณ ประเทศบัลแกเรีย

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมบริจาคทรัพย์ให้กับนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนตะคร้อพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เป็นจำนวน 27,000 บาท, ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง คุณสวัสดิ์ ศรีจินดาวงศ์ จำนวน 2,000 บาท และร้านป้านไอซีก็อปปี้ โดยนายประสิทธิ์ กิตติธนสาร จำนวน 1,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

ต้อนรับคณะครู, นักเรียน จากประเทศอินโดนีเซีย (2560)

14 พ.ย. 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียน SMA NEGERI 3 MALANG INDONESIA จำนวน 17 คน ที่เดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทยและของโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 พฤศจิกายน 2560 ชั้น ม.1 (คลิก) ชั้น ม.2 (คลิก) ชั้น ม.3 (คลิก) ชั้น ม.4 (คลิก) ชั้น ม.5 (คลิก) ชั้น ม.6 (คลิก) ***เมื่อชำระแล้ว ให้นักเรียน นำใบแจ้งการชำระเงิน พร้อมสลิปธนาคารไปส่งให้ครูประจำชั้นภายในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อโรงเรียนได้ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน แนะนำขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน 1. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินฯ (จากลิงก์ด้านบน) ให้ตรงตามระดับชั้นที่ต้องการ 2. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาด้วยโปรแกรม Microsoft Excel (หากมีแท็บสีเหลืองแจ้งเตือนขึ้นบริเวณด้านบน ให้กดที่ Enable Editing หรือ เปิดการแก้ไข) 3. พิมพ์รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลักลงไปในช่อง […]

ประชุมครูเปิดภาคเรียน และแนะนำบุคลากรใหม่

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 30 ตุลาคมนี้ ที่ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เริ่มต้นด้วยการกราบพระ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญานตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติ และสามัคคี ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ที่ รร.นครสวรรค์ จำนวน 4 คน

1 23 24 25 26 27 29