ตารางเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2565

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

หมายเหตุ :
  • เป็นตารางเรียนสำหรับการทดลองใช้งานในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน (31 ต.ค. – 4 พ.ย. 2565) หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งกลุ่มบริหารวิชาการ
  • ตารางเรียนในบางห้องเรียนหรือระดับชั้น อาจมีการปรับเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในสัปดาห์ที่สองของการเปิดภาคเรียน