กิจกรรมสอนเสริม สำหรับนักเรียน ม.6 (2/2564)

พร้อมแล้ว… สำหรับกิจกรรมสอนเสริมสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2/2564 สามารถเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี และสังคมศึกษา กว่า 50+ คลิปวีดีโอ

ดูคลิปสอนเสริม วิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาคณิตศาสตร์

 

ดูคลิปสอนเสริม วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาภาษาไทย

 

ดูคลิปสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาภาษาอังกฤษ

 

ดูคลิปสอนเสริม วิชาฟิสิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาฟิสิกส์

 

ดูคลิปสอนเสริม วิชาชีววิทยา

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาชีววิทยา

 

ดูคลิปสอนเสริม วิชาเคมี

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาเคมี

 

ดูคลิปสอนเสริม วิชาสังคมฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาสังคมฯ