ประกาศผลสอบ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ 2566

ประกาศเพิ่มเติม : เกี่ยวกับการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ให้ชำระเงินผ่านการสแกน QR Code ของที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านแอป KrungThai NEXT เท่านั้น (จะเปิดให้ดาวน์โหลด QR Code และชำระได้ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2566) ขอความกรุณาไม่โอนเงินเข้ามาในบัญชีเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ซึ่งจะแตกต่างกับในรอบห้องเรียนพิเศษ

ประกาศเพิ่มเติม : เกี่ยวกับการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ให้ชำระเงินผ่านการสแกน QR Code ของที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านแอป KrungThai NEXT เท่านั้น (จะเปิดให้ดาวน์โหลด QR Code และชำระได้ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2566) ขอความกรุณาไม่โอนเงินเข้ามาบัญชีเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ซึ่งจะแตกต่างกับในรอบห้องเรียนพิเศษ