ข้อมูลการติดต่อ-แผนผังโรงเรียน

  • ที่อยู่โรงเรียน : โรงเรียนนครสวรรค์ 173 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
  • โทรศัพท์ : 056-221-151
  • อีเมล : nsscschool@gmail.com

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

หมายเหตุ : อาคาร 100 ปี หรือ อาคาร 9