ข้อมูลการติดต่อ-แผนผังโรงเรียน

  • ที่อยู่โรงเรียน : โรงเรียนนครสวรรค์ 173 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
  • โทรศัพท์ : 056-221-151
  • โทรสาร :  056-231-812
  • อีเมลหลักของโรงเรียน (งานธุรการ,ติดต่อทั่วไป) : mail@nssc.ac.th
  • อีเมลผู้ดูแลระบบ/เว็บไซต์ : admin@nssc.ac.th

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน