ข้อมูลการติดต่อ-แผนผังโรงเรียน

 • ที่อยู่โรงเรียน : โรงเรียนนครสวรรค์ 173 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
 • โทรศัพท์หลัก : 056-221-151
 • เบอร์โทรศัพท์กลุ่มบริหารต่างๆ
  • งานการเงิน : 089-961-9693
  • งานธุรการ : 081-707-0440
  • งานกิจการนักเรียน : 081-707-4334
  • งานบริหารทั่วไป : 081-707-1881
  • งานวิชาการ : 065-717-9440
 • โทรสาร :  056-231-812
 • อีเมลหลักของโรงเรียน (งานธุรการ,ติดต่อทั่วไป) : mail@nssc.ac.th
 • อีเมลผู้ดูแลระบบ/เว็บไซต์ : admin@nssc.ac.th

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน