2 ลูกม่วงข่าว แข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 14

ยินดีกับ 2 ลูกม่วงข่าว ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ สอวน. ทั้ง 3 ค่าย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

  1. นายปิยนนท์ เจริญพูนพาณิชย์ ชั้น ม.6/2
  2. นายจตุพงศ์ อบอุ่น ชั้น ม.6/2

การคัดเลือกรอบที่ 1 : โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) วันที่ 27 ส.ค.60
ผลการคัดเลือก : นายปิยนนท์ เจริญพูนพาณิชย์ และนายจตุพงศ์ อบอุ่น ผ่านการสอบคัดเลือกโดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ภายใน 39 อันดับแรก (จากจำนวนผู้เข้าสอบหลายร้อยคน)

การคัดเลือกรอบที่ 2 : สอวน. ค่าย 1 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (ศูนย์ ม.นเรศวร) วันที่ 8-22 ต.ค.60
ผลการคัดเลือก : นายปิยนนท์ เจริญพูนพาณิชย์ และนายจตุพงศ์ อบอุ่น ผ่านการคัดเลือกใน 20 อันดับแรก

การคัดเลือกรอบที่ 3 : สอวน. ค่าย 2 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 11-25 มี.ค.61
ผลการคัดเลือก : นายปิยนนท์ เจริญพูนพาณิชย์ และนายจตุพงศ์ อบอุ่น ผ่านการคัดเลือกใน 6 อันดับแรก เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร-เหนือ
ผลการแข่งขัน : ได้รับรางวัลชมเชย ในระดับประเทศ และสามารถนำเกียรติบัตรที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว สมัครเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น สาขาวิชาในคณะวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกแบบปกติ