ลูกม่วง-ขาว ผ่านการคัดเลือก สอวน. ค่าย 1/2561 จำนวน 80 คน

🎉 ร่วมแสดงความยินดีกับลูกม่วง-ขาว ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ สอวน. ค่าย 1/2561 ได้จำนวนมากถึง 80 คน !