กษิณาลัย 61 : พิธีแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 : โรงเรียนนครสวรรค์จัดพิธี “กษิณาลัย 61” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ และครูที่ลาออกจากราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2561 รวมทั้งหมด 20 ท่าน ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์

ดูอัลบัมภาพทั้งหมด