พิธีอำลานักเรียนหน้าเสาธง ของครูเกษียณ 2561

17 ก.ย. 2561 : โรงเรียนนครสวรรค์จัดพิธีให้ครูที่จะเกษียณอายุราชการ และครูที่ลาออกจากราชการก่อนกำหนดประจำปี 2561 ได้กล่าวอำลานักเรียนลูกม่วงขาวที่หน้าเสาธง

ดูอัลบัมรูปภาพทั้งหมด