รณรงค์ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ

Super Cub North Music Awards 2018 ประชาสัมพันธ์งานประกวดวงดนตรีรณรงค์เพื่อการไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ แห่งภาคเหนือ รอบเช้าที่หน้าเสาธง โรงเรียนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 18 กันยายน 2561