มอบรางวัล สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561

19 กันยายน 2561 : โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียน เนื่องในกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 อาทิเช่น รางวัลการแข่งเรือขวดน้ำ, รางวัลกิจกรรมโยนไข่ไม่แตก และรางวัลโปสเตอร์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น