สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561

วันที่ 19 กันยายน 2561 : นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ รับมอบทุนการศึกษาจากนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณหน้ามุกอาคาร 1