ลูกม่วงขาว แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ รายการ CU on the Road (ช่อง ONE 31)

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษรายการ CU on the Road (Season 2) จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศในแต่ละภาคมาเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งปีที่แล้วโรงเรียนนครสวรรค์ได้ที่ 1 ของภาคเหนือมา ส่วนผลปีนี้จะเป็นอย่างไรนั้น คุณครูและนักเรียนสามารถติดตามชมผลงานของนักเรียนได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  ONE31 หรือทาง YOUTUBE โดยพิมพ์คำว่า CU on the road  ทั้งนี้ตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ทั้ง 3 คน ได้แก่

  1. นายกษิดิส บุญญะโสภิต          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  2. นายเอกธนัช โอภาสทิพากร    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  3. นายปารินทร์ คงอินทร์            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่

  • คุณครูณัชชารีย์   เจริญฉัตรารมย์
  • คุณครูสุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์