มอบเข็มเชิดชูเกียรติ ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ขั้นที่ 3

แสดงความยินดีกับลูกม่วงขาว นายธนพล รักแก้ว นักเรียนชั้น ม.6/12 ในโอกาสที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบเข็มเชิดชูเกียรติ ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ขั้นที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นที่สูงที่สุด