เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนนครสวรรค์

รายการ เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
พิธีกร : นายธนภูมิ มั่นโพธิ์ ประธานสภานักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์
แขกรับเชิญ : นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์