รับสมัครนักเรียนโครงการ AFS รุ่น 58

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่น 58 (พ.ศ.2562-2563)

 ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครสอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ (นักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. 2544 – 31 ธ.ค. 2546 GPA ไม่ต่ำกว่า 2.30) สมัครทุน AFS ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

3 ขั้นตอนง่ายๆ

  • กรอกใบสมัครทาง online ด้วยตนเอง ที่ website www.afsthailand.org
  • พิมพ์ใบสมัครและติดรูป
  • นำมาส่งที่ อ.ณัชชารีย์(ครูอ๋อย) พร้อมค่าสมัครสอบ 200 บาทค่ะ

ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันนี้จนถึงวันที่ 6 มิ.ย. 2561

(รับข้อสอบปีที่แล้วพร้อมเฉลย ฟรี)

กำหนดการ การโครงการ AFS

1 เม.ย.61 – 6 มิ.ย. 61         –    นักเรียนกรอกใบสมัครด้วยตนเองใน website: www.afsthailand.org

เลือกประเภทการสมัคร “ทั่วไป” ปริ้นใบสมัครจาก website ส่ง อ.ณัชชารีย์

8 มิ.ย. 61                           –    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ทาง website: www.afsthailand.org

10 มิ.ย. 61                         –    สอบข้อเขียน ที่ รร.สตรีนครสวรรค์

21 มิ.ย. 61                         –    ประกาศผลสอบข้อเขียน ทาง website: www.afsthailand.org

21-27 มิ.ย. 61                   –    นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนรายงานตัวและกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม

ออนไลน์ที่ www.afsthailand.org แล้วพิมพ์ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ ติดรูปถ่าย ลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง แล้วส่งที่ อ.ณัชชารีย์ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์

29 มิ.ย. 61                       –    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทาง website: www.afsthailand.org

1 ก.ค. 61                         –   สอบสัมภาษณ์ ที่ รร.สตรีนครสวรรค์

11 ก.ค. 61                       –   ประกาศผลสอบ ทาง website: www.afsthailand.org

นักเรียน รร.นครสวรรค์ ที่สอบผ่านสัมภาษณ์ให้มารายงานตัวที่ อ.ณัชชารีย์

11-17 ก.ค. 59                   –   รายงานตัวด้วยตนเอง ทาง website: www.afsthailand.org เพื่อร่วมการปฐมนิเทศ

 

มีข้อสงสัยติดต่อ อ.ณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์ (ครูอ๋อย) 08-9989-5308 line id: oyinatcharee