ต้อนรับโรงเรียนกัลยาณวัตร เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงเรียนนครสวรรค์ ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และชมสาธิตการใช้งานห้องเรียน Smart Classroom

ดูรูปภาพทั้งหมด