แนวทางปฏิบัติการสแกนใบหน้าเพื่อบันทึกเวลาเข้าโรงเรียน

Table of Contents

เริ่มสแกนใบหน้าเมื่อไร

ภายในเดือนมิถุนายน 2566

ภาพรวมขั้นตอนการสแกนใบหน้าเพื่อบันทึกเวลาเข้าโรงเรียน

 1. นักเรียนมาถึงบริเวณโรงเรียน
 2. นักเรียนเดินไปยังเครื่องสแกนใบหน้าที่ใกล้ที่สุด
 3. สแกนใบหน้าของตนเอง
 4. เสร็จสิ้นการสแกนใบหน้าเพื่อบันทึกเวลาเข้าโรงเรียน สามารถเดินไปห้องเรียนได้ทันที
 5. รับผลการยืนยันการสแกนใบหน้าผ่าน LINE (ถ้านักเรียนลงทะเบียนไว้แล้ว)

ข้อแนะนำในการสแกนใบหน้าที่ถูกต้อง

 1. ถ้าหากมีการต่อแถวสแกนใบหน้า โปรดต่อแถวให้เรียบร้อย โดยเว้นระยะห่างจากคนหน้าสุดที่กำลังสแกนใบหน้าอย่างน้อย 1 เมตร
 2. เมื่อถึงคิวตนเองในการสแกนหน้า ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 0.5 เมตรจากเครื่องสแกนใบหน้า
 3. ไม่แสดงสีหน้าใด (เช่น ไม่ยิ้ม, ไม่ขมวดคิ้ว), ถอดแว่น, ถอดหน้ากากอนามัย และยืนหน้าตรง ตามองหน้าจอเครื่องสแกนใบหน้า
 4. เมื่อสแกนใบหน้าเสร็จ สามารถเดินออกไปได้ทันที

ตำแหน่งเครื่องสแกนใบหน้าในโรงเรียน

แผนที่แสดงจำนวนเครื่องสแกนใบหน้าในแต่ละจุดในโรงเรียน

ตำแหน่งเครื่องสแกนใบหน้าที่ใกล้แต่ละประตู

 • ประตู 1 บริเวณป้อมยาม จำนวน 3 เครื่อง
 • ประตู 2 บริเวณข้างอาคาร 4 ฝั่งประตู 2 จำนวน 2 เครื่อง
 • ประตู 3 บริเวณทางเข้า-ออก โรงยิมฝั่งประตู 3 จำนวน 2 เครื่อง
 • ประตู 4 บริเวณ Cover Way ฝั่งประตู 4 จำนวน 2 เครื่อง
 • ประตู 4 บริเวณอาคาร 10 ข้างห้องนาฏศิลป์ จำนวน 1 เครื่อง

ตำแหน่งเครื่องสแกนใบหน้าในอาคาร

 • อาคาร 2 ชั้น 1 บริเวณหน้าห้องกิจการนักเรียน จำนวน 1 เครื่อง
 • อาคาร 8 ชั้น 1 บริเวณหน้าห้องอาหารครู จำนวน 1 เครื่อง

คำถามที่อาจพบบ่อย

จะรู้ได้อย่างไรว่าสแกนใบหน้าสำเร็จแล้ว

หน้าจอเครื่องสแกนใบหน้าจะแสดงข้อความ “ตรวจสอบสำเร็จ” หรือ “ลงเวลาสำเร็จ” เป็นสีเขียว แสดงหมายเลขประจำตัวนักเรียน

เครื่องไม่ตรวจจับใบหน้าต้องทำอย่างไร

ให้ทำตามข้อแนะนำในการสแกนใบหน้า, ลองเปลี่ยนเครื่อง หรือหากทำตามแล้วยังไม่สามารถสแกนได้ ให้กรอกแบบแจ้งปัญหาสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ (คลิก) และติดต่อฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อลงทะเบียนใบหน้าใหม่

สแกนใบหน้าได้ แต่ช้ากว่า 5 วินาทีต้องทำอย่างไร

ให้ดำเนินการตามข้อแนะนำในการสแกนใบหน้า หรือหากทำตามแล้วยังสแกนได้ช้า ให้กรอกแบบแจ้งปัญหาสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ (คลิก) และติดต่อฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อลงทะเบียนใบหน้าใหม่

สแกนใบหน้าแล้วขึ้นเป็นชื่อผู้อื่นต้องทำอย่างไร

ให้กรอกแบบแจ้งปัญหาสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ (คลิก) และติดต่อฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อลงทะเบียนใบหน้าใหม่

สแกนใบหน้าซ้ำจะมีผลอะไรหรือไม่

ไม่มีผล ระบบจะใช้ข้อมูลการสแกนใบหน้าครั้งแรกเท่านั้น

มาสายต้องสแกนใบหน้าหรือไม่

ต้องสแกนใบหน้าที่บริเวณประตู 1 ฝั่งอนุสาวรีย์อาจารย์โชติ สุวรรณชิน

ลืมสแกนใบหน้าต้องทำอย่างไร

ติดต่อฝ่ายกิจการนักเรียน

สแกนใบหน้าแล้ว หน้าจอเครื่องแสดงหมายเลขประจำตัวถูกต้อง แต่ไม่มีข้อความไลน์เข้าต้องทำอย่างไร?

ข้อมูลการสแกนใบหน้าเข้าเรียนถูกบันทึกแล้ว แต่ระบบอาจไม่สามารถส่งข้อความได้ชั่วคราวเนื่องจากปริมาณข้อความค้างในระบบมีปริมาณมาก นักเรียนไม่ต้องกังวล

มีเหตุให้ไม่สามารถสแกนใบหน้าได้ เช่นเกิดแผลบนส่วนใหญ่ของใบหน้าที่ทำให้ลักษณะใบหน้าเปลี่ยนไปชั่วคราวต้องทำอย่างไร

ติดต่อฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อใช้วิธีอื่นในการยืนยันการเข้าโรงเรียน เช่นการใช้ลายนิ้วมือ

การลงทะเบียนรับข้อมูลผลการสแกนใบหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น LINE

 1. เข้าลิงก์ลงทะเบียนรับข้อมูลผ่าน LINE (คลิก)
 2. เข้าสู่ระบบ LINE ด้วยอีเมล และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE
 3. เลือก 1-on-1 chat with LINE Notify (ตัวเลือกแรก)
 4. กด Agree and Connect
 5. ใส่รหัสนักเรียน และกด Confirm
 6. เสร็จสิ้นการรับข้อความแจ้งเตือนการสแกนใบหน้า

แนวทางการหักคะแนนความประพฤติ

 • นักเรียนมาสายตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 08.30 น. หัก 1 คะแนน
 • นักเรียนมาสายตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 09.30 น. หัก 3 คะแนน
 • นักเรียนมาสายตั้งแต่ 09.30 น. ถึง 12.00 น. หัก 5 คะแนน

สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

ให้ดำเนินการตามการลงทะเบียนใบหน้านักเรียนใหม่ โดยคลิกที่ลิงก์ www.nssc.ac.th/main/face-enroll-new