รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

คำเตือน : ข้อมูลในหน้าเพจนี้เป็นข้อมูลเก่า

ใช้สำหรับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 เท่านั้น


ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

แผนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

แผนการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2566

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : สมัครสอบคัดเลือกได้ผ่านช่องทางใด ? รับใบสมัครที่ไหน ?
ตอบ : ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น ไม่มีการรับสมัครที่โรงเรียน

ถาม : เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครมีอะไรบ้าง ? ส่งเอกสารได้ที่ไหน ?
ตอบ : สามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ ได้จากระเบียบการของแผนการเรียนที่เลือกสมัคร โดยจะส่งเอกสารผ่านการแสกนหรือถ่ายรูปเป็นไฟล์รูปภาพ JPG, PNG หรือไฟล์เอกสาร PDF

ถาม : สมัครสอบรอบห้องเรียนพิเศษแล้ว สมัครสอบรอบห้องเรียนทั่วไปได้อีกหรือไม่ ?

ตอบ : ได้

ถาม : การสมัครสอบคัดเลือก มีค่าใช้จ่ายไหม ?
ตอบ : สามารถสมัครเพื่อสอบคัดเลือกได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ถาม : แต่ละแผนการเรียนมีค่าใช้จ่ายและเก็บเงินบำรุงการศึกษาอย่างไร ?
ตอบ : สามารถตรวจสอบรายการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้จากระเบียบการของแต่ละแผนการเรียน

ถาม : แต่ละแผนการเรียน สอบวิชาอะไรบ้าง ใช้สัดส่วนคะแนนเท่าไร ?
ตอบ : สามารถตรวจสอบได้จากระเบียบการของแต่ละแผนการเรียน (ในหัวข้อที่ 5.3 ของแต่ละแผนการเรียน)

ถาม : โรงเรียนนครสวรรค์ มีหอพักสำหรับนักเรียนหรือไม่ ?
ตอบ : ไม่มี

📌 คำถามยอดฮิต การรับสมัครนักเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนนครสวรรค์ เกี่ยวกับ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และ นักเรียนทั่วไป
👉 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 หรือ เป็นนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา (ป.5 - ป.6) โดยดูหลักฐานจากทะเบียนบ้าน ,เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน หรือเอกสารอื่นๆ ประกอบ
👉 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และ นักเรียนที่ไม่มีคุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ดังนั้น นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จึงมีคุณสมบัติที่เป็นทั้ง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และ นักเรียนทั่วไป ซึ่งจะได้รับการพิจารณาทั้ง 2 สิทธิ์ ตามสัดส่วนการรับนักเรียน
 

‼️ สมัครแล้ว อย่าลืม ‼️ ตรวจสอบสถานะของการสมัครว่าสมบูรณ์หรือไม่ โดยการเข้าเมนูเข้าสู่ระบบ (ที่ https://admission.nssc.ac.th/2566-s2/) หากไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้ทำการอัปโหลดเอกสารหลักฐานใหม่ ตามคำแนะนำให้ถูกต้อง

 

ติดต่อสอบถาม-แจ้งปัญหาการสมัคร

ผ่านทาง Facebook Messenger : โรงเรียนนครสวรรค์ หรือคลิก >> https://m.me/NakhonsawanSchool

หรือ ผ่านทางอีเมล admin@nssc.ac.th